บทที่ 3

Posted: กุมภาพันธ์ 19, 2011 in Uncategorized

บทที่ 3

วิธีการดำเนินโครงงาน

ตารางปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน  11-13  มกราคม  2554

 

สัปดาห์ที่ กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที่ทำกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
1

11 มกราคม 2554

-เลือกหัวข้อที่จะทำโครงงานและนำเสนอครู พร้อมทั้งเหตุผลในการทำ

-ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหนังสือจากห้องสมุด

-กำหนดการศึกษาจากวิทยากร

 

 

บ้านนายจิรายุ

ห้องเรียน 4/5

 

สมาชิกในกลุ่ม

2

12  มกราคม 2554

-เก็บงานในกลุ่มเพื่อเตรียมซื้ออุปกรณ์

 

 

 

ห้องเรียน 4/5  

สมาชิกในกลุ่ม

3

13 มกราคม 2554

-ลงมือปฎิบัติทำชั้นวางหนังสือ

-เพื่อนในกลุ่มช่วยกันทำ

 

 

บ้านนายจิรายุ  

สมาชิกในกลุ่ม

4

14 มกราคม 2554

-เขียนรายงานสรุปผลการปฎิบัติ

 

ห้องเรียน 4/5  

สมาชิกในกลุ่ม

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s